• Home   /  
  • Archive by category "1"

Essays In Marathi Language On Corruption

Nibandh – Bhrashtachar Essay in Marathi

भ्रष्टाचार निबंध

भारत दिवसेंदिवस विकसित राष्ट्र बनण्याकडे वाटचाल करत आहे परंतु आपल्या समोर आजही अनेक अतिशय गंभीर समस्या आहेत. वाढती लोकसंख्या, बेरोजगारी, या सोबतच भ्रष्टाचार ही आपल्या देशासमोरील गहन समस्या आहे. अगदी सरकारी शिपायापासून ते मोठ-मोठ्या राजकीय नेत्यांपर्यंत अनेक लोक भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत आहेत. आज भारतात कोणतेही छोटेमोठे काम करायचे झाले तर आपल्याला समोरच्याला थोडेफार चहापाणी द्यावेच लागते, कोणालाच त्यात काही वावगे वाटत नाही पण कळत नकळत आपणही भ्रष्टाचाराला बढावा देत असतो.

भ्रष्टाचाराची सुरवात झाली कशी व कुठून ह्याबद्दल कोणीही फारशी माहिती सांगू शकत नाही, पण हे खर आहे कि जस जसा माणसांकडे पैसा येऊ लागला तस तसा माणूस चैनीच्या व दिखाव्याच्या गोष्टींकडे आकर्षित होऊ लागला. पूर्वी जेव्हा माणसांकडे जास्त पैसा नव्हता तेव्हा त्यांच्या साठी दैनंदिन गरजेच्या वस्तू महत्वाच्या होत्या. त्यांची अपेक्षा फक्त दोन वेळेचे पुरेसे जेवण आणि जीवनावश्यक वस्तू मिळविणे एवढेच होते. त्यामुळे पूर्वीचे बहुतेक लोक मेहनती आणि निर्मळ मनाचे होते. जसजशी सुधारणा होत गेली तश्या अनेक चैनीच्या वस्तू उपलब्ध होऊ लागल्या. गरज नसतानाही त्या हव्याहव्याश्या वाटू लागल्या. माणसांना लोभ वाटू लागला. जास्त मेहनत न करता अधिकाधिक संपन्न जीवन जगण्याची हाव वाढू लागली. ही हावच मूळ आहे भ्रष्टाचाराचे.

आपल्या पदाचा, अधिकाराचा गैरफायदा घेऊन कमीतकमी मेहनत करून जास्तीत जास्त नफा करून घेणे हा भ्रष्टाचारा मागचा उद्देश्य असतो. पण सामान्य माणूस सुद्धा तेवढाच गुन्हेगार जेवढा लाच मागणारा माणूस. सामान्य माणूस लाच देतो म्हणून समोरचा माणूस लाच घेतो. किती सहजपणे आपण नकळतच गुन्हा करत असतो. कितीवेळा बघतो आपण नाक्यावर पोलिसांनी पकडले कि सर्वजण पोलिसाच्या हातावर पन्नास – शंभर रुपये टेकवून पुढे निघून जातात. सरकारी नोकरीच्या ठिकाणी तर लाखांची लाच दिली जाते. शाळेत- कॉलेजात अॅडमिशन घेताना कोण-कोणाला पैसे चारले जातात. इतकच नव्हे तर देवळाच्या रांगेमध्ये सुद्धा आपण १०००- ५०० रुपये देऊन लवकर दर्शन घेतो. का? देवाच्या दर्शनासाठी इतर भक्त उन्हात ताटकळत असताना आपण मात्र पैशाच्या जोरावर पुढे जाऊन दर्शन घेतो. पटत असेल का हे देवाला? आपल्या मनाला तरी पटते का?

किती वेळा लोक दुसऱ्यांना पैसे देऊन नोकरी किंवा उच्च पद मिळवतात. निवडणुकांमध्ये मतदारांना पैसे वाटून मत खरेदी केली जातात. नंतर जेव्हा अश्या लोकांना अधिकार प्राप्त होतात तेव्हा हे लोक अनेक पटींनी वाटलेले पैसे वसूल करतात. आपली प्रत्येक काम करताना आपल्याला त्यांना पैसे द्यावे लागतात. का हे आपल्याला आधी कळत नाही कि जे लोक चांगली काम करून निवडून येण्याऐवजी मतदाराला पैसे चारून निवडून येतात ते लोक निस्वार्थपणे समाजाची सेवा करणार नाही. तेव्हा आपण डोळ्यावर बक्षिसांची पट्टी बांधून कोणालाही निवडून देतो आणि मग भारतातील सिस्टीमला नाव ठेवत बसतो. पण आपली चूक कबूल करत नाही.

काही दिवसापूर्वी मी एक लघुपट पहिला होता. त्यात एक भ्रष्ट अधिकारी असतो जो पैसे घेऊन मेडिकल कॉलेजमध्ये मुलांचे अॅडमिशन करून देत असतो. त्यामुळे चांगली बुद्धीमत्ता असलेली मुले पुढे येऊ शकत नाही याउलट कमकुवत बुद्धिमत्ता असलेली मुले पैशांच्या जोरावर डॉक्टरकी साठी प्रवेश मिळवतात. पुढे हि मुले पैसे चारून पेपर विकत घेऊन पास होतात. काही काळानंतर त्या अधिकाराच्या मुलाला भयंकर रोग होतो आणि त्याचे ऑपरेशन करायचे असते. तो मुलाला घेऊन हॉस्पिटलमध्ये जातो तर तिथे त्याला पैसे देऊन डॉक्टर बनलेला मुलगा आढळतो. हा काय आपल्या मुलाचे ऑपरेशन करणार म्हणून तो दुसरीकडे जातो पण तिथे सुद्धा हीच परिस्थिती. तो ज्या हॉस्पिटलमध्ये जातो तिथे सर्वत्र पैशाच्या जोरावर बनलेले डॉक्टर असतात. त्याला आपली चूक उमगते पण आता वेळ निघून गेलेली असते.

आपणा सर्वाना समजायला पाहिजे कि भ्रष्टाचार करून प्रगती करण्यापेक्षा मेहनत करून प्रगती करायला पाहिजे. थोडा त्रास झाला तरी चालेल पण पैसे देऊन आपण आपले कामा करून घेतले नाही पाहिजे. कदाचित आपल्या सर्वाना हे पटत असत, पण पटल तरी आपण कळत नकळत भ्रष्टाचार करत जातो. आणि जेव्हा दुसरे आपल्या पेक्षा जास्त पैसे देवून आपल्या पुढे जातात तेव्हा मात्र आपण त्यांच्या नावाने शंख करत बसतो. कधी कधी तर असे होते कि आपण पैसे देऊन काम करवून घेतो आणि आपल्या ह्या वृत्तीमुळे एखाद्या चांगल्या अधिकाऱ्याला सुद्धा सोप्या मार्गाने पैसे मिळवण्याची चटक लागते, मग तो माणूस एखाद्या गरिबाचे सहज काम करत नाही कारण त्यात त्याला नफा नसतो. किती त्रास होत असेल गरिबांना या भ्रष्टाचाराचा हा आपण विचारच नाही करत. माझ काम पटकन झालं पाहिजे, पाहिजे तर थोडे पैसे घ्या पण काम करा हि अनेकांची वृत्ती असते.

का नाही आपण आपल्याला सुधारत? हे सर्व तोपर्यंत थांबणार नाही जोपर्यंत ह्या देशातील प्रत्येक नागरिक आपली सामाजिक जबाबदारी उचलणार नाही. थोडे कष्ट पडले तरी चालतील पण मी चुकीचे वर्तन करणार नाही अशी प्रवृत्ती जोपर्यंत भारतातील प्रत्येक माणसात येत नाही तोपर्यंत आपला भारत भ्रष्टाचार मुक्त होणार नाही. आपल्या भारताची प्रगती व्हावी अशी वाटत असेल तर आजपासून सर्वांनी प्रतिज्ञा करावी कि मला कितीही त्रास पडला, कामाला कितीही वेळ लागला तरी मी भ्रष्टाचार करणार नाही आणि इतरांनाही करू देणार नाही.

Essay on Corruption in Marathi Wikipedia Language

marathi essay for 8th standardmarathi nibandh for 10th std

Corruption is the unethical act performed by the group of people using power of position or authority to acquire personal benefits. It is a social issue which adversely affects the economy of nation.

Corruption is the use of unethical methods to get some advantage by others. It has become one of the big factors of obstructing the development of the individual and country. You can use this Corruption essay for your kids and school going children for essay writing purpose at home or schools. Following Essay on Corruption are written using very simple and easy to understand English language.

Essay on Corruption in India

Corruption Essay 1 (100 words)

Corruption is a poison which has been spread in the mind of wrong people of the society, community and country. It is the mistreatment of public resources just for getting some unfair advantage to fulfil little wish. It is concerned with the unnecessary and wrong use of both power and position by anyone whether in the government or non-government organization. It has affected the growth of the individual as we well as the nation and reduces income. It is a big reason of inequalities in the society and community. It affects the growth and development of the nation in all aspects like socially, economically and politically.

 

Corruption Essay 2 (150 words)

Corruption is the misuse of public property, position, power and authority for fulfilling the selfish purposes to gain personal satisfactions. Corruption is the misuse of authority for personal gain of an individual or group. It is the unfair use of public power for some private advantages by breaking some rules and regulations made by government. Now a day, it has been spread deeply in the society and has become very strong because of its lots of roots. It is like a cancer which once generated cannot be ended without medicine and spreading its roots continuously.

One common form of corruption in our country is receiving cash money, through online transfer or in the form of costly gift etc. Some people wrongly uses someone else money for their own sake. Some people recruited in the government or non-government offices have been involved in the corruption and can do anything to fulfil their wishes.

Corruption Essay 3 (200 words)

We all are well familiar of the corruption and as it is not a new phenomenon in our country. It has taken its roots so deeply in the people’s mind. It is a very common poison in the society since ancient time. It is available from the history time of the Mughal and Sultanate period. It is reaching to its new height. It has affected the mind of people to a great extent and become so common that wrong people can play with the public life. It is a type of greediness which corrupt human mind and destroy one’s humanity and naturalness.

Corruption is of different types which has been spread in every filed like education, sports, games, politics, etc. Because of the corruption, one does not understand his/her responsibilities at work place. Corruptions are like theft, dishonesty, wastage of public property, wastage of time unnecessarily, exploitation, scams, scandals, malpractice of responsibilities, etc are the various types of corruption. It has made its roots in both developing and well developed countries. We need to remove corruption from our society and country in order to get real freedom from the slavery. We all need to be loyal towards our responsibilities and strict for any type of greediness.


Corruption Essay 4 (250 words)

Now-a-days, corruption is seen everywhere in the society just like an infectious disease. The great leaders of the India who have fought their whole life for removing corruption and other social issues completely from the society. It is the very shameful condition for us that even after losing various great lives, we are not able to understand our real responsibilities. Corruption has been spread in the common public lives, politics, central governments, state governments, businesses, industries, etc. It has not left any field. Corruption is increasing day by day instead of decreasing or steadying because of the continuous increase in the appetite of people for money, power, position and luxury.

We have forgotten the real responsibility of being a human just because of the money. We need to understand that money is not everything and it is not a stable thing. We cannot keep it forever to us, it can only give us greediness and corruption. We should give importance to the value based life and not money based life. It is true that we need lot of money to live a common life however it is not true that just for our selfishness and greediness; we should play someone’s life or money in some unfair ways.

Corruption Essay 5 (300 words)

As we all know that corruption is very bad thing. It inhibits the individual growth as well as society and country growth and development. It is social evil which is playing humans body and mind socially, economically and intellectually. It is continuously making its roots so deeply because of the increasing human greediness towards money, power and position. Corruption is the misuse of authority, public position, natural or public resources, power, etc by someone to gain his/her personal gratifications. According to the sources, it has been identified that India ranks three in the highly corrupted countries.

Corruption is highly spread in the field of civil service, politics, business and other illegal fields. India is a famous country for its democracy but it is corruption which disturbs its democratic system. Politicians are highly responsible for all type of corruption in the country. We chose our leaders by having lots of expectations to them to lead our country in the right direction. In the starting they make us lots of promises however, just after the voting they forget all that and involve in corruption. We are sure that our India would be corruption free a day when our political leaders would be free of greediness and use their power, money, status and position in right direction to lead the country, not their own luxury and personal wishes.

We should select very honest and trustworthy leaders to lead our India just like our earlier Indian leaders such as Lal Bahadur Shastri, Sardar Vallabh Bhai Patel, etc. Only such political leaders can reduce and finally end the corruption from India. Youths of the country should also need to be aware of all the reasons of corruption and get together to solve it in group. Increasing level of the corruption needs to take some heavy steps to get control over it.


 

Corruption Essay 6 (400 words)

Corruption is the highly infectious social disease which has spread its roots to the mind of the bad people. No one take birth to do such type of bad activities in the society however some bad conditions of their life forced them to do so. Gradually they become habitual for all of these bad activities. However, people suffering from any problem, disease, etc should keep patience and trust on themselves and never do anything bad in life. As, one negative step of anyone may harm the lives of many people. We are not a single entity on this earth, there are many like us, so we should think a little about others and live life happily and peacefully with positive thoughts.

Now-a-days, lots of benefits are given by the government of India to the poor people on the basis of various rules and regulations to bring social awareness among common people as well as equality in the society. However, poor people are not getting benefited of those advantages given by the government as many officers doing corruption secretly in between the channel before reaching to the poor people. They are doing corruption against law for just fulfilling their own pockets with money.

There are many causes of corruption in the society. Now-a-days political leaders are making interest oriented programmes and policies instead of nation oriented programmes and policies. They are just wishing to be famous politician for completing their own interests instead of citizen’s interests and requirement. There is increasing level of change in the value system in the human mind as well as decreasing ethical qualities of human being. The level of trust, faith and honesty is decreasing which gives rise to the corruption.

The number of common people with increased tolerance power towards corruption is increasing. There is a lack of strong public forum in the society in order to oppose the corruption, widespread illiteracy in rural areas, poor economic infrastructure, etc are the reasons of endemic corruption in the public life. Low salaries norms of the government employees force them towards channel of corruption. Complex laws and procedures of the government distract common people to get any type of help from government. During election time, corruption become at its highest peak. Politicians always take support of poor and illiterate people by dreaming them big in future during their governance however nothing happens after win.


Corruption Essay 7 (500 words)

Corruption has been spread like a disease all over the India as well as abroad. It has become one of the most speedily increasing social issues in the Indian society. It is generally initiated and promoted by the opportunistic leaders. They never think about the nation’s benefits and do lots of damage to the nation through their corruption even for their small advantage. They sell their country properties in the wrong hands and spread wrong beliefs about India in the people’s mind living in other countries.

They are spoiling the old traditions and cultures of India for their personal benefits. Now-a-days people who are working in right direction using right principles considered as foolish in the modern society and the people who are working wrong and making wrong promises are good for the society. However, in turn it is true that corrupted people cheating the simple, ordinary and innocent people. They are ruling the mind of innocent people.

Corruption increases in India day by day because there is a strong connection between the officials, politicians and criminals who are making this country weak and so weak. India got independence in 1947 and it was slowly becoming strong and developing but in the mid way the disease of corruption started and stop India to grow ahead. In India there has been a trend of give and take means give some money in order to get your work done whether in the government offices or private sectors offices. And now the condition is getting worse and worse, as earlier, the money was paid for getting wrong works done or only work to be done, but currently money is paid for getting works done in right ways and at right time. Even after paying complete money according to the demand, there is no full chance of getting things done at time and in right way.

Corruption is everywhere in every department whether it hospitals, education, job, government offices, nothing is left of corruption. Everything has become a business and the source of earning money in wrong way. Educational institutions are also involved in the corruption and they give seat to those students only who have paid for, whether they are good students with good marks or not. Very weak students are given admission in the top colleges and universities only on the basis of money paid for wrong admission and the topper student with good marks and lack of money gets back in the life or take admission in any simple college.

Now-a-days, private sectors companies are so good in comparison to the governmental jobs. Private companies are giving job on the basis of candidate’s skills, ability, technical knowledge, good percentage of marks and all the educational records. However, it has become tough to get job in the government offices as they need lots of bribe to give any type of job (high level or low level) like teaching, clerk, babu, nurse, doctor, sweeper, etc. And the amount of bribe increases in the market as the level of job increase like IAS, PCC, police, etc ranks jobs.


All the essays given above are essay on corruption under various words limit according to the student’s need and requirement in the school. All the corruption essay are written to almost fulfill the current need of students. Corruption is a social issue and this topic is in vogue for the student’s awareness. Following are the other social issues on which we have provided varieties of essays:

Essay on Poverty

Essay on Child Labour

Essay on Terrorism

One thought on “Essays In Marathi Language On Corruption

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *