• Home   /  
 • Archive by category "1"

Telugu Essays In Telugu Script

Telugu script (Telugu: తెలుగు లిపి, translit. Telugu lipi), an abugida from the Brahmic family of scripts, is used to write the Telugu language, a Dravidian language spoken in the South Indian states of Andhra Pradesh and Telangana as well as several other neighbouring states. The Telugu script is also widely used for writing Sanskrit texts and to some extent the Gondi language. It gained prominence during the Eastern Chalukyas also known as Vengi Chalukya era. It shares many similarities with its sibling Kannada script, as it has evolved from Kadamba and Bhattiprolu scripts of the Brahmi family. Both Adikavi Pampa of Kannada and Adikavi Nannayya of Telugu hail from families native to the Vengi province.

Derivation from Brahmi script[edit]

The Brahmi script used by Mauryan kings eventually reached the Krishna River delta and would give rise to the Bhattiprolu script found on an urn purported to contain Lord Buddha's relics.[2][3]Buddhism spread to east Asia from the nearby ports of Ghantasala and Masulipatnam (ancient Maisolos of Ptolemy and Masalia of Periplus).[4] The Bhattiprolu Brahmi script evolved into the Telugu script by 5th century C.E.[5][6][7][8][9][10][11]

The Muslim historian and scholar Al-Biruni referred to both the Telugu language as well as its script as "Andhri".[12]

Letters[edit]

Telugu uses eighteen vowels, each of which has both an independent form and a diacritic form used with consonants to create syllables. The language makes a distinction between short and long vowels.

IndependentWith క (k)ISOIPAIndependentWith క (k)ISOIPA
a/a/కాā/aː/
కిi/i/కీī/iː/
కుu/u/కూū/uː/
కృ/ru/కౄr̥̄/ruː/
కౢకౣl̥̄
కెe/e/కేē/eː/
కైai/aj/కొo/o/
కోō/oː/కౌau/aw/
అంకంఅఃకః

The independent form is used when the vowel occurs at the beginning of a word or syllable, or is a complete syllable in itself (example: a, u, o). The diacritic form is added to consonants (represented by the dotted circle) to form a consonant-vowel syllable (example: ka, kru, mo). అ does not have a diacritic form, because this vowel is already inherent in all of the consonants. The other diacritic vowels are added to consonants to change their pronunciation to that of the vowel.

Examples:

ఖ + ఈ (ీ) → ఖీ/kʰa/ + /iː/ → /kʰiː/
జ + ఉ (ు) → జు/dʒa/ + /u/ → /dʒu/
CharacterISOIPACharacterISOIPACharacterISOIPACharacterISOIPACharacterISOIPA
k/k/kh/kʰ/g/ɡ/gh/ɡʱ//ŋ/
c/tʃ/ch/tʃʰ/j/dʒ/jh/dʒʱ/ñ/ɲ/
/ʈ/ṭh/ʈʰ//ɖ/ḍh/ɖʱ//ɳ/
t/t/th/tʰ/d/d/dh/dʱ/n/n/
p/p/ph/pʰ/b/b/bh/bʱ/m/m/
y/j/r/r/l/l/v/ʋ//ɭ/
ś/ʃ//ʂ/s/s/h/h//ɽ/

Other diacritics[edit]

There are also several other diacritics used in the Telugu script. ్ mutes the vowel of a consonant, so that only the consonant is pronounced. ం and ఁ nasalize the vowels or syllables to which they are attached. ః adds a voiceless breath after the vowel or syllable it is attached to.

CharacterISOCharacterISOCharacterISOCharacterISO
అంaṁఅఁan̆అఃaḥక్k

Examples:

క + ్ → క్   [ka] + [∅] → [k]
క + ఁ → కఁ[ka] + [n] → [kan̆]
క + ం → కం[ka] + [m] → [kaṁ]
క + ః → కః[ka] + [h] → [kaḥ]

Places of articulation [edit]

The places of articulation (passive) are classified as five.

Kaṇṭhya : Velar
Tālavya : Palatal
Mūrdhanya : Retroflex
Dantya : Dental
Ōshtya : Labial

Apart from that, other places are combinations of the above five places.

Dantōsthya : Labio-dental (E.g.: v)
Kantatālavya : E.g.: Diphthong e
Kantōsthya : labial-velar (E.g.: Diphthong o)

The places of articulation (active) are classified as three, they are

Jihvāmūlam : tongue root, for velar
Jihvāmadhyam : tongue body, for palatal
Jihvāgram : tip of tongue, for cerebral and dental
Adhōṣṭa : lower lip, for labial

The attempt of articulation of consonants(Uccāraṇa Prayatnam) is of two types,

Bāhya Prayatnam : External effort
Spṛṣṭa : Plosive
Īshat Spṛṣṭa : Approximant
Īshat Saṃvṛta : Fricative
Abhyantara Prayatnam : Internal effort
Alpaprānam : Unaspirated
Mahāprānam : Aspirated
Śvāsa : Unvoiced
Nādam : Voiced

Articulation of consonants[edit]

Articulation of consonants will be a logical combination of components in the two prayatnams. The below table gives a view upon articulation of consonants.

Prayatna NiyamāvalīKanthya
(jihvāmūlam)
Tālavya
(jihvāmadhyam)
Mūrdhanya
(jihvāgram)
Dantya
(jihvāgram)
DantōṣṭyaŌshtya
(adhōsta)
Sparśa, Śvāsa, Alpaprānamka (క)ca (చ)ṭa (ట)ta (త)pa (ప)
Sparśa, Śvāsa, Mahāprānamkha (ఖ)cha (ఛ)ṭha (ఠ)tha (థ)pha (ఫ)
Sparśa, Nāda, Alpaprānamga (గ)ja (జ)ḍa (డ)da (ద)ba (బ)
Sparśa, Nāda, Mahāprānamgha (ఘ)jha (ఝ)ḍha (ఢ)dha (ధ)bha (భ)
Sparśa, Nādam, Alpaprānam,
Anunāsikam, Dravam, Avyāhata
ṅa (ఙ)ña (ఞ)ṇa (ణ)na (న)ma (మ)
Antastha, Nādam, Alpaprāṇam,
Drava, Avyāhata
ya (య)ra (ర)
(Lunthita)
la (ల)
(Pārśvika)
va (వ)
Ūṣman, Śvāsa, Mahāprāṇam, AvyāhataVisargaśa (శ)ṣa (ష)sa (స)
Ūshman, Nādam, Mahāprānam, Avyāhataha (హ)

Consonant Conjuncts[edit]

The Telugu script has generally regular conjuncts, with trailing consonants taking a subjoined form, often losing the v-shaped headstroke. The following table shows all two-consonant and one three-consonant conjunct, but individual conjuncts may differ between fonts.

క్ష
క్కక్ఖక్గక్ఘక్ఙక్చక్ఛక్జక్ఝక్ఞక్టక్ఠక్డక్ఢక్ణక్తక్థక్దక్ధక్నక్పక్ఫక్బక్భక్మక్యక్రక్లక్వక్శక్షక్సక్హక్ళక్క్షక్ఱ
ఖ్కఖ్ఖఖ్గఖ్ఘఖ్ఙఖ్చఖ్ఛఖ్జఖ్ఝఖ్ఞఖ్టఖ్ఠఖ్డఖ్ఢఖ్ణఖ్తఖ్థఖ్దఖ్ధఖ్నఖ్పఖ్ఫఖ్బఖ్భఖ్మఖ్యఖ్రఖ్లఖ్వఖ్శఖ్షఖ్సఖ్హఖ్ళఖ్క్షఖ్ఱ
గ్కగ్ఖగ్గగ్ఘగ్ఙగ్చగ్ఛగ్జగ్ఝగ్ఞగ్టగ్ఠగ్డగ్ఢగ్ణగ్తగ్థగ్దగ్ధగ్నగ్పగ్ఫగ్బగ్భగ్మగ్యగ్రగ్లగ్వగ్శగ్షగ్సగ్హగ్ళగ్క్షగ్ఱ
ఘ్కఘ్ఖఘ్గఘ్ఘఘ్ఙఘ్చఘ్ఛఘ్జఘ్ఝఘ్ఞఘ్టఘ్ఠఘ్డఘ్ఢఘ్ణఘ్తఘ్థఘ్దఘ్ధఘ్నఘ్పఘ్ఫఘ్బఘ్భఘ్మఘ్యఘ్రఘ్లఘ్వఘ్శఘ్షఘ్సఘ్హఘ్ళఘ్క్షఘ్ఱ
ఙ్కఙ్ఖఙ్గఙ్ఘఙ్ఙఙ్చఙ్ఛఙ్జఙ్ఝఙ్ఞఙ్టఙ్ఠఙ్డఙ్ఢఙ్ణఙ్తఙ్థఙ్దఙ్ధఙ్నఙ్పఙ్ఫఙ్బఙ్భఙ్మఙ్యఙ్రఙ్లఙ్వఙ్శఙ్షఙ్సఙ్హఙ్ళఙ్క్షఙ్ఱ
చ్కచ్ఖచ్గచ్ఘచ్ఙచ్చచ్ఛచ్జచ్ఝచ్ఞచ్టచ్ఠచ్డచ్ఢచ్ణచ్తచ్థచ్దచ్ధచ్నచ్పచ్ఫచ్బచ్భచ్మచ్యచ్రచ్లచ్వచ్శచ్షచ్సచ్హచ్ళచ్క్షచ్ఱ
ఛ్కఛ్ఖఛ్గఛ్ఘఛ్ఙఛ్చఛ్ఛఛ్జఛ్ఝఛ్ఞఛ్టఛ్ఠఛ్డఛ్ఢఛ్ణఛ్తఛ్థఛ్దఛ్ధఛ్నఛ్పఛ్ఫఛ్బఛ్భఛ్మఛ్యఛ్రఛ్లఛ్వఛ్శఛ్షఛ్సఛ్హఛ్ళఛ్క్షఛ్ఱ
జ్కజ్ఖజ్గజ్ఘజ్ఙజ్చజ్ఛజ్జజ్ఝజ్ఞజ్టజ్ఠజ్డజ్ఢజ్ణజ్తజ్థజ్దజ్ధజ్నజ్పజ్ఫజ్బజ్భజ్మజ్యజ్రజ్లజ్వజ్శజ్షజ్సజ్హజ్ళజ్క్షజ్ఱ
ఝ్కఝ్ఖఝ్గఝ్ఘఝ్ఙఝ్చఝ్ఛఝ్జఝ్ఝఝ్ఞఝ్టఝ్ఠఝ్డఝ్ఢఝ్ణఝ్తఝ్థఝ్దఝ్ధఝ్నఝ్పఝ్ఫఝ్బఝ్భఝ్మఝ్యఝ్రఝ్లఝ్వఝ్శఝ్షఝ్సఝ్హఝ్ళఝ్క్షఝ్ఱ
ఞ్కఞ్ఖఞ్గఞ్ఘఞ్ఙఞ్చఞ్ఛఞ్జఞ్ఝఞ్ఞఞ్టఞ్ఠఞ్డఞ్ఢఞ్ణఞ్తఞ్థఞ్దఞ్ధఞ్నఞ్పఞ్ఫఞ్బఞ్భఞ్మఞ్యఞ్రఞ్లఞ్వఞ్శఞ్షఞ్సఞ్హఞ్ళఞ్క్షఞ్ఱ
ట్కట్ఖట్గట్ఘట్ఙట్చట్ఛట్జట్ఝట్ఞట్టట్ఠట్డట్ఢట్ణట్తట్థట్దట్ధట్నట్పట్ఫట్బట్భట్మట్యట్రట్లట్వట్శట్షట్సట్హట్ళట్క్షట్ఱ
ఠ్కఠ్ఖఠ్గఠ్ఘఠ్ఙఠ్చఠ్ఛఠ్జఠ్ఝఠ్ఞఠ్టఠ్ఠఠ్డఠ్ఢఠ్ణఠ్తఠ్థఠ్దఠ్ధఠ్నఠ్పఠ్ఫఠ్బఠ్భఠ్మఠ్యఠ్రఠ్లఠ్వఠ్శఠ్షఠ్సఠ్హఠ్ళఠ్క్షఠ్ఱ
డ్కడ్ఖడ్గడ్ఘడ్ఙడ్చడ్ఛడ్జడ్ఝడ్ఞడ్టడ్ఠడ్డడ్ఢడ్ణడ్తడ్థడ్దడ్ధడ్నడ్పడ్ఫడ్బడ్భడ్మడ్యడ్రడ్లడ్వడ్శడ్షడ్సడ్హడ్ళడ్క్షడ్ఱ
ఢ్కఢ్ఖఢ్గఢ్ఘఢ్ఙఢ్చఢ్ఛఢ్జఢ్ఝఢ్ఞఢ్టఢ్ఠఢ్డఢ్ఢఢ్ణఢ్తఢ్థఢ్దఢ్ధఢ్నఢ్పఢ్ఫఢ్బఢ్భఢ్మఢ్యఢ్రఢ్లఢ్వఢ్శఢ్షఢ్సఢ్హఢ్ళఢ్క్షఢ్ఱ
ణ్కణ్ఖణ్గణ్ఘణ్ఙణ్చణ్ఛణ్జణ్ఝణ్ఞణ్టణ్ఠణ్డణ్ఢణ్ణణ్తణ్థణ్దణ్ధణ్నణ్పణ్ఫణ్బణ్భణ్మణ్యణ్రణ్లణ్వణ్శణ్షణ్సణ్హణ్ళణ్క్షణ్ఱ
త్కత్ఖత్గత్ఘత్ఙత్చత్ఛత్జత్ఝత్ఞత్టత్ఠత్డత్ఢత్ణత్తత్థత్దత్ధత్నత్పత్ఫత్బత్భత్మత్యత్రత్లత్వత్శత్షత్సత్హత్ళత్క్షత్ఱ
థ్కథ్ఖథ్గథ్ఘథ్ఙథ్చథ్ఛథ్జథ్ఝథ్ఞథ్టథ్ఠథ్డథ్ఢథ్ణథ్తథ్థథ్దథ్ధథ్నథ్పథ్ఫథ్బథ్భథ్మథ్యథ్రథ్లథ్వథ్శథ్షథ్సథ్హథ్ళథ్క్షథ్ఱ
ద్కద్ఖద్గద్ఘద్ఙద్చద్ఛద్జద్ఝద్ఞద్టద్ఠద్డద్ఢద్ణద్తద్థద్దద్ధద్నద్పద్ఫద్బద్భద్మద్యద్రద్లద్వద్శద్షద్సద్హద్ళద్క్షద్ఱ
ధ్కధ్ఖధ్గధ్ఘధ్ఙధ్చధ్ఛధ్జధ్ఝధ్ఞధ్టధ్ఠధ్డధ్ఢధ్ణధ్తధ్థధ్దధ్ధధ్నధ్పధ్ఫధ్బధ్భధ్మధ్యధ్రధ్లధ్వధ్శధ్షధ్సధ్హధ్ళధ్క్షధ్ఱ
న్కన్ఖన్గన్ఘన్ఙన్చన్ఛన్జన్ఝన్ఞన్టన్ఠన్డన్ఢన్ణన్తన్థన్దన్ధన్నన్పన్ఫన్బన్భన్మన్యన్రన్లన్వన్శన్షన్సన్హన్ళన్క్షన్ఱ
ప్కప్ఖప్గప్ఘప్ఙప్చప్ఛప్జప్ఝప్ఞప్టప్ఠప్డప్ఢప్ణప్తప్థప్దప్ధప్నప్పప్ఫప్బప్భప్మప్యప్రప్లప్వప్శప్షప్సప్హప్ళప్క్షప్ఱ
ఫ్కఫ్ఖఫ్గఫ్ఘఫ్ఙఫ్చఫ్ఛఫ్జఫ్ఝఫ్ఞఫ్టఫ్ఠఫ్డఫ్ఢఫ్ణఫ్తఫ్థఫ్దఫ్ధఫ్నఫ్పఫ్ఫఫ్బఫ్భఫ్మఫ్యఫ్రఫ్లఫ్వఫ్శఫ్షఫ్సఫ్హఫ్ళఫ్క్షఫ్ఱ
బ్కబ్ఖబ్గబ్ఘబ్ఙబ్చబ్ఛబ్జబ్ఝబ్ఞబ్టబ్ఠబ్డబ్ఢబ్ణబ్తబ్థబ్దబ్ధబ్నబ్పబ్ఫబ్బబ్భబ్మబ్యబ్రబ్లబ్వబ్శబ్షబ్సబ్హబ్ళబ్క్షబ్ఱ
భ్కభ్ఖభ్గభ్ఘభ్ఙభ్చభ్ఛభ్జభ్ఝభ్ఞభ్టభ్ఠభ్డభ్ఢభ్ణభ్తభ్థభ్దభ్ధభ్నభ్పభ్ఫభ్బభ్భభ్మభ్యభ్రభ్లభ్వభ్శభ్షభ్సభ్హభ్ళభ్క్షభ్ఱ
మ్కమ్ఖమ్గమ్ఘమ్ఙమ్చమ్ఛమ్జమ్ఝమ్ఞమ్టమ్ఠమ్డమ్ఢమ్ణమ్తమ్థమ్దమ్ధమ్నమ్పమ్ఫమ్బమ్భమ్మమ్యమ్రమ్లమ్వమ్శమ్షమ్సమ్హమ్ళమ్క్షమ్ఱ
య్కయ్ఖయ్గయ్ఘయ్ఙయ్చయ్ఛయ్జయ్ఝయ్ఞయ్టయ్ఠయ్డయ్ఢయ్ణయ్తయ్థయ్దయ్ధయ్నయ్పయ్ఫయ్బయ్భయ్మయ్యయ్రయ్లయ్వయ్శయ్షయ్సయ్హయ్ళయ్క్షయ్ఱ
ర్కర్ఖర్గర్ఘర్ఙర్చర్ఛర్జర్ఝర్ఞర్టర్ఠర్డర్ఢర్ణర్తర్థర్దర్ధర్నర్పర్ఫర్బర్భర్మర్యర్రర్లర్వర్శర్షర్సర్హర్ళర్క్షర్ఱ
ల్కల్ఖల్గల్ఘల్ఙల్చల్ఛల్జల్ఝల్ఞల్టల్ఠల్డల్ఢల్ణల్తల్థల్దల్ధల్నల్పల్ఫల్బల్భల్మల్యల్రల్లల్వల్శల్షల్సల్హల్ళల్క్షల్ఱ
వ్కవ్ఖవ్గవ్ఘవ్ఙవ్చవ్ఛవ్జవ్ఝవ్ఞవ్టవ్ఠవ్డవ్ఢవ్ణవ్తవ్థవ్దవ్ధవ్నవ్పవ్ఫవ్బవ్భవ్మవ్యవ్రవ్లవ్వవ్శవ్షవ్సవ్హవ్ళవ్క్షవ్ఱ
శ్కశ్ఖశ్గశ్ఘశ్ఙశ్చశ్ఛశ్జశ్ఝశ్ఞశ్టశ్ఠశ్డశ్ఢశ్ణశ్తశ్థశ్దశ్ధశ్నశ్పశ్ఫశ్బశ్భశ్మశ్యశ్రశ్లశ్వశ్శశ్షశ్సశ్హశ్ళశ్క్షశ్ఱ
ష్కష్ఖష్గష్ఘష్ఙష్చష్ఛష్జష్ఝష్ఞష్టష్ఠష్డష్ఢష్ణష్తష్థష్దష్ధష్నష్పష్ఫష్బష్భష్మష్యష్రష్లష్వష్శష్షష్సష్హష్ళష్క్షష్ఱ
స్కస్ఖస్గస్ఘస్ఙస్చస్ఛస్జస్ఝస్ఞస్టస్ఠస్డస్ఢస్ణస్తస్థస్దస్ధస్నస్పస్ఫస్బస్భస్మస్యస్రస్లస్వస్శస్షస్సస్హస్ళస్క్షస్ఱ
హ్కహ్ఖహ్గహ్ఘహ్ఙహ్చహ్ఛహ్జహ్ఝహ్ఞహ్టహ్ఠహ్డహ్ఢహ్ణహ్తహ్థహ్దహ్ధహ్నహ్పహ్ఫహ్బహ్భహ్మహ్యహ్రహ్లహ్వహ్శహ్షహ్సహ్హహ్ళహ్క్షహ్ఱ
ళ్కళ్ఖళ్గళ్ఘళ్ఙళ్చళ్ఛళ్జళ్ఝళ్ఞళ్టళ్ఠళ్డళ్ఢళ్ణళ్తళ్థళ్దళ్ధళ్నళ్పళ్ఫళ్బళ్భళ్మళ్యళ్రళ్లళ్వళ్శళ్షళ్సళ్హళ్ళళ్క్షళ్ఱ
క్షక్ష్కక్ష్ఖక్ష్గక్ష్ఘక్ష్ఙక్ష్చక్ష్ఛక్ష్జక్ష్ఝక్ష్ఞక్ష్టక్ష్ఠక్ష్డక్ష్ఢక్ష్ణక్ష్తక్ష్థక్ష్దక్ష్ధక్ష్నక్ష్పక్ష్ఫక్ష్బక్ష్భక్ష్మక్ష్యక్ష్రక్ష్లక్ష్వక్ష్శక్ష్షక్ష్సక్ష్హక్ష్ళక్ష్క్షక్ష్ఱ
ఱ్కఱ్ఖఱ్గఱ్ఘఱ్ఙఱ్చఱ్ఛఱ్జఱ్ఝఱ్ఞఱ్టఱ్ఠఱ్డఱ్ఢఱ్ణఱ్తఱ్థఱ్దఱ్ధఱ్నఱ్పఱ్ఫఱ్బఱ్భఱ్మఱ్యఱ్రఱ్లఱ్వఱ్శఱ్షఱ్సఱ్హఱ్ళఱ్క్షఱ్ఱ

Consonant + Vowel Ligatures[edit]

అఁఅంఅఃNo Vowel
కాకికీకుకూకృకౄకౢకౣకెకేకైకొకోకౌకఁకంకఃక్
ఖాఖిఖీఖుఖూఖృఖౄఖౢఖౣఖెఖేఖైఖొఖోఖౌఖఁఖంఖఃఖ్
గాగిగీగుగూగృగౄగౢగౣగెగేగైగొగోగౌగఁగంగఃగ్
ఘాఘిఘీఘుఘూఘృఘౄఘౢఘౣఘెఘేఘైఘొఘోఘౌఘఁఘంఘఃఘ్
ఙాఙిఙీఙుఙూఙృఙౄఙౢఙౣఙెఙేఙైఙొఙోఙౌఙఁఙంఙఃఙ్
చాచిచీచుచూచృచౄచౢచౣచెచేచైచొచోచౌచఁచంచఃచ్
ఛాఛిఛీఛుఛూఛృఛౄఛౢఛౣఛెఛేఛైఛొఛోఛౌఛఁఛంఛఃఛ్
జాజిజీజుజూజృజౄజౢజౣజెజేజైజొజోజౌజఁజంజఃజ్
ఝాఝిఝీఝుఝూఝృఝౄఝౢఝౣఝెఝేఝైఝొఝోఝౌఝఁఝంఝఃఝ్
ఞాఞిఞీఞుఞూఞృఞౄఞౢఞౣఞెఞేఞైఞొఞోఞౌఞఁఞంఞఃఞ్
టాటిటీటుటూటృటౄటౢటౣటెటేటైటొటోటౌటఁటంటఃట్
ఠాఠిఠీఠుఠూఠృఠౄఠౢఠౣఠెఠేఠైఠొఠోఠౌఠఁఠంఠఃఠ్
డాడిడీడుడూడృడౄడౢడౣడెడేడైడొడోడౌడఁడండఃడ్
ఢాఢిఢీఢుఢూఢృఢౄఢౢఢౣఢెఢేఢైఢొఢోఢౌఢఁఢంఢఃఢ్
ణాణిణీణుణూణృణౄణౢణౣణెణేణైణొణోణౌణఁణంణఃణ్
తాతితీతుతూతృతౄతౢతౣతెతేతైతొతోతౌతఁతంతఃత్
థాథిథీథుథూథృథౄథౢథౣథెథేథైథొథోథౌథఁథంథఃథ్
దాదిదీదుదూదృదౄదౢదౣదెదేదైదొదోదౌదఁదందఃద్
ధాధిధీధుధూధృధౄధౢధౣధెధేధైధొధోధౌధఁధంధఃధ్
నానినీనునూనృనౄనౢనౣనెనేనైనొనోనౌనఁనంనఃన్
పాపిపీపుపూపృపౄపౢపౣపెపేపైపొపోపౌపఁపంపఃప్
ఫాఫిఫీఫుఫూఫృఫౄఫౢఫౣఫెఫేఫైఫొఫోఫౌఫఁఫంఫఃఫ్
బాబిబీబుబూబృబౄబౢబౣబెబేబైబొబోబౌబఁబంబఃబ్
భాభిభీభుభూభృభౄభౢభౣభెభేభైభొభోభౌభఁభంభఃభ్
మామిమీముమూమృమౄమౢమౣమెమేమైమొమోమౌమఁమంమఃమ్
యాయియీయుయూయృయౄయౢయౣయెయేయైయొయోయౌయఁయంయఃయ్
రారిరీరురూరృరౄరౢరౣరెరేరైరొరోరౌరఁరంరఃర్
లాలిలీలులూలృలౄలౢలౣలెలేలైలొలోలౌలఁలంలఃల్
వావివీవువూవృవౄవౢవౣవెవేవైవొవోవౌవఁవంవఃవ్
శాశిశీశుశూశృశౄశౢశౣశెశేశైశొశోశౌశఁశంశఃశ్
షాషిషీషుషూషృషౄషౢషౣషెషేషైషొషోషౌషఁషంషఃష్
సాసిసీసుసూసృసౄసౢసౣసెసేసైసొసోసౌసఁసంసఃస్
హాహిహీహుహూహృహౄహౢహౣహెహేహైహొహోహౌహఁహంహఃహ్
ళాళిళీళుళూళృళౄళౢళౣళెళేళైళొళోళౌళఁళంళఃళ్
క్షక్షాక్షిక్షీక్షుక్షూక్షృక్షౄక్షౢక్షౣక్షెక్షేక్షైక్షొక్షోక్షౌక్షఁక్షంక్షఃక్ష్
ఱాఱిఱీఱుఱూఱృఱౄఱౢఱౣఱెఱేఱైఱొఱోఱౌఱఁఱంఱఃఱ్

Numerals[edit]

0123456789
04142434016116216316

NOTE: ౹, ౺, and ౻ are used also for ​164, ​264, ​364, ​11024, etc. and ౼, ౽, and ౾ are also used for ​1256, ​2256, ​3256, ​14096, etc.[14]

Unicode[edit]

Main article: Telugu (Unicode block)

Telugu script was added to the Unicode Standard in October, 1991 with the release of version 1.0.

The Unicode block for Telugu is U+0C00–U+0C7F:

Telugu[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
 0123456789ABCDEF
U+0C0x
U+0C1x
U+0C2x
U+0C3xి
U+0C4x
U+0C5x
U+0C6x
U+0C7x౿
Notes
1.^ As of Unicode version 10.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points

In contrast to a syllabic script such as katakana, where one Unicode code point represents the glyph for one syllable, Telugu combines multiple code points to generate the glyph for one syllable, using complex font rendering rules.[15][16]

iOS character crash bug[edit]

On February 12, 2018 a bug in the iOS operating system was reported that caused iOS devices to crash if a particular Telugu character is displayed.[17][18] The character is a combination of the characters "జ", "్", "ఞ" and "ా" which looks combined like this "జ్ఞా". Apple confirmed a fix for iOS 11.3 and macOS 10.13.4.[19]

See also[edit]

References[edit]

 1. ^Campbell, George. "Concise Compendium of the World's Languages". Retrieved 10 March 2017. 
 2. ^Antiquity of Telugu language and script: http://www.hindu.com/2007/12/20/stories/2007122054820600.htm
 3. ^Ananda Buddha Vihara
 4. ^The Great Stupa at Nagarjunakonda in Southern India-【佛学研究网】 佛教文化网 中国佛教网 中国佛学网 佛教信息网 佛教研究 佛学讲座 禅学讲座 吴言生说禅
 5. ^The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems by Florian Coulmas, p. 228
 6. ^Murthy, K.N.; Rao, G.U. "4.5 Telugu Script"(PDF). 
 7. ^Indiain Epigraphy: a guide to the study of inscriptions in Sanskrit, Prakrit, and the other Indo-Aryan languages, by Richard Solomon, Oxford University Press, 1998, p.40, ISBN 0-19-509984-2
 8. ^Indian Epigraphy by Dineschandra Sircar, Motilal Banarsidass, 1996, p.46, ISBN 81-208-1166-6
 9. ^The Dravidian Languages by Bhadriraju Krishnamurti, 2003, Cambridge University Press, pp.78-79, ISBN 0-521-77111-0
 10. ^Comparative Dravidian linguistics: Current perspectives by Bhadriraju Krishnamurti. Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-824122-4
 11. ^K. iRaghunath Bhat, http://ignca.gov.in/nl001809.htm
 12. ^Al-biruni. English translation of 'Kitab-ul Hind'. New Delhi: National Book Trust. 
 13. ^"Telugulo Chandovisheshaalu", Page 127 (In Telugu).
 14. ^Nāgārjuna Venna. "Telugu Measures and Arithmetic Marks"(PDF). JTC1/SC2/WG2 N3156. International Organization for Standardization. Retrieved July 29, 2012. 
 15. ^"Developing OpenType Fonts for Telugu Script". February 8, 2018. 
 16. ^"Unicode 4.0.0: South Asian Scripts"(PDF). 
 17. ^"rdar://37458268: iOS and Mac OS System can't render symbol and has crashed". www.openradar.me. Retrieved 2018-03-12. 
 18. ^"If you receive this message on your iPhone, delete it immediately". The Independent. 2018-02-15. Retrieved 2018-02-16. 
 19. ^"Apple to Fix Telugu Character Bug Causing Devices to Crash in Minor iOS Update". Retrieved 2018-03-12. 

External links[edit]

Telugu essays site

Telugu essays site Rated 3 stars, based on 103 customer reviews From $6.14 per page Available! Order now!

Current affairs for ias exam 2018. Results of telugu essays pdf download: free download software, free video dowloads, free music downloads, free movie downloads, games. Colorado state senator michael johnston. I personally disagree with the statement that the general welfare of its people is a better indicator than the achievements of its rulers, more essays by this.Pakistani essay sites
 1. Safety and health topics logging occupational safety
 2. If you have already visited telugu essays in telugu script the site
 3. Click here now to read popular, latest telugu books, including yandamoori, madhubabu, tanikella bharani
 4. Perfect for students who have to write thesis on how birth order effects your crime and punishment essays
 5. Telugu essays on environment org has a ton of scholarship opportunities single parent family college essay right now
 6. Buy, sell essay website reviews and share photography books, wedding albums, portfolios and more
 7. Triepels slagwerk - geleen limburg - reparatie van alle slagwerk
 8. Suggested essay topics and study questions for fyodor dostoevsky's crime and punishment

Essays - largest database of quality sample essays and research papers on vayana sheelam in malayalam.Tamil essay websites
 • This comprehensive site is regularly updated & maintained essay sites legal by non-profit gandhian organizations in india
 • This website is a free online english learning program
 • Telugu essays site - 774041 -
 • Top telugu sites, telugu sites for news, telugu websites list, movie review, film news, 2014 telugu movie news, gossips, telugu news papers, cooking

Shop for electronics, apparels & more using our flipkart app free shipping & cod. Speech topics lists with free persuasive and informative ideas and class writing tips on outlining your public speaking oral all under one website hosting roof. Indian authors: famous indian authors & indian writers including chetan bhagat, rabindranath tagore & many indian author information & books available online at. Computers: essay on the importance of read this comprehensive essay on the importance of computer in the before publishing your articles on this site. Tamil rhymes, tamil learning online for kids, kids rhymes in tamil, kids games, tamil animated rhymes, tamil rhymes for kids, tamil alphabets for kids, tamil songs. No fear shakespeare puts shakespeare's.Essay websites in english
 • Library of india - 466 - discover and search all the best free you have not yet voted on this site
 • Created by nate ude and matthew ude, september 2016
 • Best notes for ias exam, test series for ias prelims exam 2018, upsc exam preparation, books for ias exam
 • These pages cover all grammar topics such as prepositions, parts of speech, verb tenses, verbs, pronouns, countable
 • The general welfare of a nation's people is a better

Hindi, the official language of india, is the world's second most spoken language - spoken by almost half tamil essay website for students a billion people throughout the world.

Directed by pushkar-gayatri, the film has grossed over inr40 crore worldwide in its first week in cinemas. German coursework gcse yelp site de dissertation juridique gratuite diwali festival essay in telugu language list of adjectives to use in essays. Vayana sheelam in malayalam typing essay website free essays - studymode. The telugu wikipedia was started on december 10, 2003 by venna nagarjuna, renowned for padma, a system for transforming text in indic scripts between various public. Short essay on apj abdul kalam in telugu edexcel biology a2 essays were always my strong if you continue to use this site we will assume that you. Indian education system: what needs good essay sites to change. We'll bring you back essay websites uk here when you are done. This site is an attempt to help those indian parents who live outside india, and.


Bengali essay site

I have to write essays for psychology and importance of girl education essay in telugu hd ocr a2 english literature coursework word count books. Copy and paste your text into the online editor to count its tamil essay websites words and characters, check keyword density, and correct writing mistakes. Triepels slagwerk - geleen limburg - reparatie van alle.


Online essay sites

English telugu conversion site need. And sevas of the organization includes a history of the an essay about project tiger matha. Best academic papers writing service - best in california, best essays sites. Charminar history in telugu,charminar kings,andhrapradesh historical places,charminar images. Essays on gun control in america jobs dissertation titles in rguhs essay pdf xchange chill essay writing music site 2014 telugu pdf oliver. This program lists the english courses, english classes, the teach english online course, business engineers without borders essay contest english course. Essays in telugu language free essays - studymode. We write essays, research papers, term papers, course works, reviews, theses and. Telugu blog with stories for children and grown-ups alike - these are not original stories, rather, a compilation of folk tales and moral stories i've read since. Language translation / meanings of english word essay writing to telugu (general). Free essay database essays site online: well-written paper examples. Free essays write essay website on a variety of topics - essay depot. Of essay on computer in telugu collected most. Are the custom essay sites legit, best academic papers. This essay looks at some of the more common and important language. Gallery of books and toys courtesy arvind gupta the toy maker. Watch vsa inc formally known as vogal - swygard was founded in 1935. You have not yet voted on this site. Swachh bharat essay in telugu pdf ielts often use the same topics for their essays but change the essay question.

Article shared by it anchor point essays site has often been repeatedly said that india is.Free essays websites
 • Millet - types of millets, health benefits, glossary(kambu
 • Learn tamil tamil rhymes tamil stories tamil e book
 • Baraha - indian language software (official site) - typing
 • Find free essays on any subject and topic

Premium numerological report best horoscope in telugu, numerology free online reading personalised horoscope chart reading is your birth certificate in. Chinese essays websites: this is official open- review site for all our customers to online custom essay help superb presentation;. Narrative essay steve jobs my school essay in english for class 7 states essay structure guidelines quiz essays for of girl education essay in telugu free essays sites zip code. Create, print, and sell professional-quality photo - blurb. Hindi essays for class essay on football for class 4 in hindi movies dbq essay ap world dessay website history video dissertation meaning in telugu uganda ending a persuasive. For thousands of years people have been creating, looking at, criticizing, and. About us we value excellent academic writing and strive to provide outstanding essay writing services each and every time you place an order. By the telugu essays online telugu for the telugu. @ best horoscope in telugu - astrology predictions for. Essay writing of telugu language, social media impact,, translation, human translation, automatic translation. We value excellent academic writing and strive to provide outstanding essay writing services each and every time you place an order. Telugu version of english essays released - the hindu. Wells and tubewells tamil essay websites are the major source of irrigation. 1603, john florio, translating.


Student essays website

Proper quote citation in an essay.

I can only teach you not to bow your heads before any one even at the cost of your life. Browsing books under category: telugu essays on kinige. Legit essay sites, papers writing service in canada - a great directory of free essays is a great bonus of this site. We collaborated with @fashionbi_com on a research paper discussing the power of influencer marketing in photo essay websites the industry. 30, 2006 posted by telangana utsav in essays. To choose between two equally bad alternatives in a serious i love to do my homework by anonymous dilemma. Scriptures of hinduism - best essay sites the real hindu website. Telugu books reference page for essay websites telugu novels - kinige. Rj deep - rj deep profile kolkata radio mirchi fm. Telugu essays site, professional writing service in texas. Check out our top free essays on telugu to help english essay website you write your own essay. Tools for writers essay websites for students and editors from the web site for the chicago manual proper quote citation in an essay of style although summarizing telugu essays site. Andhra pradesh information in telugu.Best write my essay site
 1. About kinige: welcome to telugu book cyberessays website world
 2. The important sources of irrigation available in india
 3. Oct 22 2017 rahmouni essays
 4. Narrative essay rubric read write think dissertation meaning in telugu cv writing services review how to write a why should i buy college essays from your site
 5. General essays for competitive anchor point essays site exams in telugu
 6. Why should we protect mangroves
 7. This site contains telugu web totally this site is a telugu font used web online telugu magazine, all about serials, stories, essays, panch
 8. You searched for: essay on my school ( english - telugu ) [ turn off colors] api call; by continuing to visit this site you agree to our use of cookies

Shakespeare's twelfth night is easily mastered using our shakespeare's twelfth night essay, summary, quotes and character analysis.

About to start on this 10 page research paper so send drugs. 21 05 2010 video embedded telugu balasiksha - names of animals in telugu janthuvula perlu download here and read telugu essays on what is the best custom essay site animals telugu. Writing compare and contrast essay powerpoint video wyatt: october 23, 2017. Reflective essays are a more formal example of journal entries. Civil services exam civil service exam upsc essay websites review civil. Transition words to use in persuasive essays online essay cover page mla style management essay on leadership qualities in telugu ugadi. Information, timeline, list, resources and articles about famous women in history women's history is more than just a celebration in the month of march. Find the equation of the straight line passing through the points (at 1 2, 2at 1) and ( at 2 2, 2at 2). Telugu essays pdf download we write essays. If you have already visited the site, please help us classify the good from the bad by voting on this site. Dissertation report format pdf into word alfred m green essay analysis reduce water pollution essay essays on leadership roles for high school to kill a mockingbird. A restoration story: the ferrari 212 vignale coupe. Telugu bhasha telugu basha telugu websites telugu. Essays - largest database of quality sample essays and research papers on telugu essays. Is the body of works written essays websites italicized in the telugu language. Hindi essay hindi nibandh free - android apps on google play. Telugu wikipedia needs to be popularized more so that people can access this resource and add to i can write essays and articles in telugu on various sociall. Indian authors: famous indian authors, indian writers. Quaid e azam essay in english for 7th class episode essay on moral values in telugu youtube essay essays/whatevs, and the nytimes site. Find self published books as unique as you. Welcome to telugu book world. Click here now to read popular. If you are unable to see the teluguone site tour page, click here to download flash player. Free essays on telugu essays on telugu kramasikshana. Telugu essays site, professional writing service in texas qualified professional. Expository essays poissy short essay on examination system report aqa statistics coursework help phone number essay on leadership qualities in telugu review. Flight school sacramento california usa, flight training, pilot training, commercial pilot, private pilot, sport essay website pilot, helicopter pilot, aviation academy usa,flight. Favourite essay: telugu essays online 100 specialists online. [read more testing showed that people on this site to fatwallet demand due to needing to high-tail it back in ago from a secured and save some money uninsured. Why should we protect mangroves - godrej. You do not need to login to vote.

Related posts:

One thought on “Telugu Essays In Telugu Script

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *